Οδηγίες προς επισκέπτες

 

Τα ταμεία στην κεντρική είσοδο του φεστιβάλ θα λειτουργούν από τις 3 το μεσημέρι της 26ης Ιουλίου. Η είσοδος στους επισκέπτες θα είναι ελεύθερη μέχρι τις 3. Μετά τις 3 ισχύουν οι χρεώσεις των εισιτηρίων.

 

Τα ταμεία στην είσοδο της κατασκήνωσης θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.

 

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας ή κατασκηνωτών θα παραλαμβάνουν τα λουράκια τους από τα ταμεία με την επίδειξη του αποκόμματος τους.

 

Η είσοδος για όσους έχουν λουράκια διαρκείας και κατασκηνωτών θα γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και απόκομμα εισιτηρίου αγοράς. Τα αποκόμματα αγοράς εισιτηρίου για τα λουράκια αποτελούν φορολογικό στοιχείο και πρέπει πάντα να τα έχετε μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο χώρο και να τα επιδεικνύετε κάθε φορά που τα ζητάει ο Διοργανωτής.

 

Για την αποφυγή ατυχημάτων, δεν επιτρέπεται η είσοδος μηχανών και αυτοκινήτων σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ και της κατασκήνωσης, χωρίς διαπίστευση.

 

Ειδική ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, θα είναι εγκατεστημένη πίσω από την κεντρική σκηνή, για οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα όλο το εικοσιτετράωρο.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεται στο περίπτερο της Οργανωτικής Επιτροπής, απέναντι από την Κεντρική Σκηνή και το περίπτερο πληροφοριών στην κεντρική είσοδο του φεστιβάλ.

 

Στον συναυλιακό χώρο θα λειτουργούν εστιατόρια και μπαρ.

 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος ποτών ή αναψυκτικών εντός του χώρου του φεστιβάλ.

 

Απαγορεύεται η είσοδος γυάλινων μπουκαλιών σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ.

 

Για τους επισκέπτες του φεστιβάλ υπάρχει καθορισμένος χώρος παρκινγκ πριν την κεντρική είσοδο του φεστιβάλ. Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι  να αφήνουν τα οχήματα τους στον καθορισμένο χώρο παρκινγκ κατασκηνωτών

 

Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

 

Το ημερήσιο εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

 

Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων για λόγους ασφαλείας ανά πάσα στιγμή.

 

Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

 

Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

 

Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

 

Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

 

Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

 

Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται / μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

 

Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου ανέργων, ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη πρόσφατη βεβαίωση εκτυπωμένη από τη σελίδα του ΟΑΕΔ.

 

Η είσοδος για ΑΜΕΑ θα είναι δωρεάν με την επίδειξη του αποδεικτικού αναπηρίας τους. Ο συνοδός (1) των μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων θα πληρώνει μειωμένο ημερήσιο εισιτήριο.

 

Για οποιαδήποτε φθορά – καταστροφή στους κοινόχρηστους χώρους, στους οποίους διεξάγεται το φεστιβάλ, ο υπαίτιος υποχρεούται να προβεί στην πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς την οποία προκάλεσε.

 

Σεβόμαστε τους χώρους του φεστιβάλ και όλους όσους θέλουν να το απολαύσουν.

.

Οδηγίες προς κατασκηνωτές

 

Η είσοδος για όσους έχουν λουράκια κατασκηνωτών θα γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε επίσημου έγγραφου (διαβατήριο, δίπλωμα) και απόκομμα εισιτηρίου αγοράς.

 

Για την αποφυγή ατυχημάτων, δεν επιτρέπεται η είσοδος μηχανών και αυτοκινήτων σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ και της κατασκήνωσης, χωρίς διαπίστευση.

 

Προκειμένου όλοι οι κατασκηνωτές να απολαμβάνουν την κατασκήνωση ισότιμα, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μεγάλων ηχητικών εγκαταστάσεων στον κατασκηνωτικό χώρο.

 

Στον χώρο του φεστιβάλ είναι διαθέσιμες τουαλέτες και ντουζ (με ζεστό νερό στην κατασκήνωση). Όλοι οι χώροι υγιεινής θα καθαρίζονται καθημερινά από την ομάδα καθαριότητας.

 

Ειδική ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, θα είναι εγκατεστημένη πίσω από την κεντρική σκηνή, για οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο περίπτερο της Οργανωτικής Επιτροπής, απέναντι από την Κεντρική Σκηνή και το περίπτερο πληροφοριών στην κεντρική είσοδο του φεστιβάλ.

 

Θα λειτουργούν σημεία φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών.

 

Στον συναυλιακό χώρο θα λειτουργούν εστιατόρια και μπαρ.

 

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος ποτών ή αναψυκτικών εκτός των επίσημων χορηγών του φεστιβάλ.

 

Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

 

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών ή κατασκηνωτών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων τους στο χώρο της εκδήλωσης και της κατασκήνωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούνται κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια και αντικείμενα.

 

Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

 

Απαγορεύεται η είσοδος γυάλινων μπουκαλιών σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ.

 

Όσοι επιθυμούν να επισκεφτούν τις παρέες τους στον κατασκηνωτικό χώρο, θα πρέπει να αφήνουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες στο περίπτερο πληροφοριών της κατασκήνωσης.

 

Οι κατασκηνωτές είναι υποχρεωμένοι να αφήνουν τα οχήματα τους στο καθορισμένο παρκινγκ κατασκηνωτών.

 

Κατά την είσοδο στο χώρο κατασκήνωσης θα γίνεται απαραίτητα η καταγραφή των ατόμων και του οχήματος τους.

 

Για τον κάθε κατασκηνωτή που χρησιμοποιεί την κατασκήνωση συνεπάγεται ότι γίνονται δεκτοί οι ως άνω όροι.

 

Για οποιαδήποτε φθορά – καταστροφή στους χώρους, στους οποίους διεξάγεται το φεστιβάλ, ο υπαίτιος υποχρεούται να προβεί στην πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς την οποία προκάλεσε.

 

Σεβόμαστε τους χώρους του φεστιβάλ και όλους όσους θέλουν να το απολαύσουν.

Ακολουθήστε την σελίδα μας στο facebook